Widok

Pakiet Romb to specjalnie przygotowana oferta umożliwiająca nabycie jednocześnie wszystkich 4 kursów mojego autorskiego programu nauczania. Oferta została przeze mnie przygotowana w taki sposób, aby bez względu na jego cenę…

375,00

PLN

550,00

PLN

Zamów

Kurs, którego tematem jest Periodyzacja Taktyczna stanowi podstawę piramidy mojego autorskiego programu nauczania. Składa się on z 8 części. Kluczowym narzędziem nauki są materiały wideo o łącznym czasie trwania 168…

175,00

PLN

Zamów

Kurs, którego tematem są Fundamenty Gry jest drugim w hierarchii elementem piramidy mojego autorskiego programu nauczania. Składa się on z 6 części. Kluczowym narzędziem nauki są materiały wideo o łącznym…

150,00

PLN

Zamów

Kurs, którego tematem jest Idea Gry jest trzecim w hierarchii elementem piramidy mojego autorskiego programu nauczania. Składa się on z 5 części. Kluczowym narzędziem nauki są materiały wideo o łącznym…

125,00

PLN

Zamów

Kurs, którego tematem jest Analiza Gry stanowi wierzchołek piramidy mojego autorskiego programu nauczania. Składa się on z 3 części. Kluczowym narzędziem nauki są materiały wideo o łącznym czasie trwania 51…

100,00

PLN

Zamów

© Copyright Tomasz Tchórz 2021   |   All Rights Reserved